equireno o nas

Pensjonat

Pensjonat w Equireno oferuje:

 • całodobową opiekę
 • codzienne padokowanie
 • karmienie 3x dzienne
 • codzienne sprzątanie w boksie
 • monitoring na terenie całego obiektu
 • lonżownik
 • solarium
 • myjkę wewnętrzną i zewnętrzną
 • oświetlony plac zewnętrzny z profesjonalnym podłożem (30×80)
 • hala sportowa z profesjonalnym podłożem (25×55)
 • komplet przeszkód
 • instruktorów na miejscu